Contante betalingen dient een autohandelaar te melden

Duizenden euro’s boete voor overtredingen Wwft

 

De rechtbank in Den Haag heeft aan handelaren in zaken van grote waarden boetes van duizenden euro’s opgelegd vanwege het niet melden van ongebruikelijke transacties of het nalaten van een verplichte identiteitscontrole van klanten. Een oud-notaris kreeg een voorwaardelijke boete.

De rechtbank neemt het de ondernemers kwalijk dat zij de overheid de mogelijkheid hebben ontnomen om zicht te krijgen op geldstromen die kunnen duiden op criminaliteit en om achterliggende strafbare feiten op te sporen. De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme (Wwft) verplicht bepaalde beroepsgroepen tot het melden van ongebruikelijke transacties en het controleren van de identiteit van klanten.

Aan een autohandelaar legde de rechtbank geldboetes op van €18.000 en €17.000, waarvan telkens €6.000 voorwaardelijk. Hij verkocht in 2011 in zijn B.V.’s auto’s tegen contante betaling van bedragen tussen €35.000 en €88.000. De autohandelaar vond dat niet ongebruikelijk. De rechtbank is van oordeel dat hij de transacties had moeten melden.

De rechtbank legde een geldboete op van €16.000, waarvan de helft voorwaardelijk, aan een verkoper van boten. Hij accepteerde in 2011 negen maal contante betalingen van klanten zonder de identiteit van deze klanten vast te stellen. Bij controle kon hij geen kopieën van hun identiteitsbewijzen laten zien. Het ging om betalingen van €15.000 tot €21.000.

Ook legde de rechtbank een voorwaardelijke geldboete op van €10.000 aan een oud-notaris. Hij had in 2009 zijn medewerking verleend aan de verkoop van alle aandelen van een B.V. voor één euro aan een Luxemburgse vennootschap. Tegelijkertijd droeg de verkochte B.V. een vordering ter waarde van ongeveer €75.000 voor slechts €10.000 over aan een andere B.V. van dezelfde koper. Meteen daarna werd de vordering kwijtgescholden. De notaris had naar het oordeel van de rechtbank voldoende aanwijzingen dat mogelijk sprake was van witwassen. Hij was daarom op grond van de WWFT verplicht deze beide transacties te melden bij de FIU-Nederland. Omdat de notaris al uit zijn ambt was gezet vanwege deze kwestie legde de rechtbank alleen een voorwaardelijke boete op.

Bron: www.fiu-nederland.nl