Dienstverlening

Onze medewerker kan u ondersteuning bieden bij:

Wwft uitgewerkt in beleid en procedures;

REVIEWEN VAN TRANSACTIES. EEN DERGELIJKE SCREENING BESTAAT ONDER ANDERE UIT:​​

Beoordelen van transacties op basis van beleid en procedures;

Onderzoeken ongebruikelijke en/of verdachte transacties;

Analyse klantbeeld;

Objectieve en subjectieve oordeelsvorming voor sluitend dossier;

Sluiten van de alert of verdere navraag nodig bij klant;

Melding bij FIU of melding voorbereiden;

Opbouw en structuur van dossiervorming in uw systeem;

Inzicht geven in de sanctiewet- en regelgeving;

Uitvoeren van een audit op uw beleid en procedures;

Voorbereiden onderzoek toezichthouder;

Verzorgen van trainingen aan medewerkers.

Opstellen van de SIRA.