Wwft

Dient uw organisatie te voldoen aan de verplichtingen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)?

Compliance Specialist kan u hierbij professionele ondersteuning bieden.

De wetgeving

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Steeds meer organisaties dienen aan de verplichtingen uit deze wet te voldoen. Daarnaast zien toezichthouders steeds strenger toe op de naleving van de regels en strooien ze met hoge boetes. De ING Bank heeft onlangs bijvoorbeeld een hoge boete afgekocht van 775 miljoen euro.

De Wwft heeft een risico oriënterende benadering. Hierdoor is het voor een organisatie mogelijk zelf te bepalen/in te schatten tot welke hoogte zij bereid zijn om een klant met een bepaald risico te accepteren. Voor uw organisatie is het daarom van belang een goede risico inschatting te maken en dit uit te dragen aan uw medewerkers.

De wet schrijft niet voor hoe je de regels moet toepassen binnen de organisatie. Dit geeft veel speelruimte maar maakt het vaak ook erg lastig. Wij kunnen u helpen bij het bepalen van de risicoclassificatie of bij de implementatie van deze wet.

Onze medewerker kan u ondersteuning bieden bij:

Opstellen AML beleid

Opstellen Sanctie beleid

Opstellen Integere Beheerste Bedrijfsvoering

Uitvoeren van een audit op uw beleid en procedures

Voorbereiden onderzoek toezichthouder

Inzicht geven in de sanctiewet- en regelgeving

Verzorgen van trainingen aan medewerkers

Bespaar tijd met de Wwft Butler

Compliance specialist heeft een applicatie ontwikkeld, waarmee u 
met één druk op de knop en binnen 30 seconden weet of u Wwft proof bent!

U zoekt in uw persoonlijke portaal op de klantnaam en ontvangt direct 
uitslag of u voldoet aan de Wwft en het daarbij horende verplichte 
cliëntonderzoek. Naast het screenen van klanten is het tevens 
mogelijk om uw huidige klantenbestand te importeren en automatisch te 
checken. U bespaart hiermee tijd en kosten voor het inhuren van een 
compliance specialist; deze is alleen nodig voor grondige controles bij 
verhoogd risico.

Meer info? 
Vul dan hier het contactformulier in of kijk op de pagina Wwft-Butler.

Compliance Specialist

Iedere financiële instelling is verplicht om een compliance medewerker aan te stellen. Wij bieden professionele interim compliance officers die u kunnen helpen met compliance vraagstukken. Wij richten ons op financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, accountants-, makelaars-, administratiekantoren en bedrijven in de FinTech industrie.